Lopbarības uzglabāšanas tornis

Tilpums no 2-70 m/3
Eurosilos_tornis1